Wera Andersson

Simris

1907-10-02 Födelsedatum
1988-09-07 Dödsdatum

Gravsatt: 1988-09-16

SN M 36, 37

Simris nya kyrkogård

Simrishamns församling

Sverige, Skåne

Simrishamns församling

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

Gravsatta inom samma gravplats