Wera Andersson

Födelsedatum:1907-10-02
Dödsdatum:1988-09-07
Gravsatt:1988-09-16
Ort:Simris
Område: M
Gravnummer:SN M 36, 37

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn