Alfred Jönsson

Födelsedatum:1908-04-18
Dödsdatum:1978-03-25
Gravsatt:1978-03-21
Ort:Simris
Område: N
Gravnummer:SN N 21, 22

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn