Anna Hansson

Födelsedatum:1890-09-20
Dödsdatum:1980-03-20
Gravsatt:1980-04-11
Ort:St Olof
Område: N
Gravnummer:SN N 34, 35

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn