Anna Persson

Bårslöv

1893-07-06 Födelsedatum
1981-08-20 Dödsdatum

Gravsatt: 1981-08-29

SN N 12, 13

Simris nya kyrkogård

Simrishamns församling

Sverige, Skåne

Simrishamns församling

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

Gravsatta inom samma gravplats