Elisabeth Månsson

Födelsedatum:1908-03-31
Dödsdatum:1993-10-16
Gravsatt:1993-12-03
Ort:Simris
Område: N
Gravnummer:SN N 10, 11

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn