Gunnar Olsson

Garveriarb. | Simris 3:28

1917-07-01 Födelsedatum
1975-11-20 Dödsdatum

Gravsatt: 1975-11-28

Simrishamns församling

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

Gravsatta inom samma gravplats