Ingeborg Andersson

Födelsedatum:1903-06-09
Dödsdatum:1979-04-12
Gravsatt:1979-05-03
Ort:Simrishamn
Område: N
Gravnummer:SN N 16, 17, 18

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn