Ivar Brange

Födelsedatum:1904-11-27
Dödsdatum:1984-05-22
Gravsatt:1984-06-02
Ort:Simris
Område: N
Gravnummer:SN N 43, 44

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn