Per Ingvar Persson

Födelsedatum:1980-02-22
Dödsdatum:1980-03-04
Gravsatt:1980-03-08
Ort:Simris 20
Område: N
Gravnummer:SN N 47, 48

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn