Anna-Lisa Lindh

Födelsedatum:1925-03-26
Dödsdatum:2018-05-03
Gravsatt:2018-05-25
Ort:Simrishamn
Område: O
Gravnummer:SN O 11, 12

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn