Nancy Andersson

Födelsedatum:1920-08-29
Dödsdatum:1997-02-06
Gravsatt:1997-03-21
Ort:Simris
Område: O
Gravnummer:SN O 7, 8

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn