Leonard Ljunggren

Födelsedatum:1900-03-11
Dödsdatum:1975-10-31
Gravsatt:1975-11-08
Ort:Simris 10:11
Område: S
Gravnummer:SN S 1, 2

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn