Nils-Erik Fajerson

Födelsedatum:1922-09-22
Dödsdatum:1987-04-16
Gravsatt:1987-05-09
Ort:Simris 16:63
Område: S
Gravnummer:SN S 3, 4

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn