Oskar Lundgren

Födelsedatum:1897-06-18
Dödsdatum:1984-12-26
Gravsatt:1985-01-11
Ort:Listerby
Område: S
Gravnummer:SN S 15, 16

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn