Martin Henriksson

Födelsedatum:1897-09-28
Dödsdatum:1984-04-14
Gravsatt:1984-04-15
Ort:Simris
Område: T
Gravnummer:SN T 23, 24

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn