Maria Charlotta Lindström

Födelsedatum:1892-06-30
Dödsdatum:1985-09-16
Gravsatt:1985-09-24
Ort:Simris
Område: U
Gravnummer:SN U 9, 10

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn