Maria Charlotta Lindström

Simris

1892-06-30 Födelsedatum
1985-09-16 Dödsdatum

Gravsatt: 1985-09-24

SN U 9, 10

Simris nya kyrkogård

Simrishamns församling

Sverige, Skåne

Simrishamns församling

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

Gravsatta inom samma gravplats