Ove Nilsson

Födelsedatum:1919-10-31
Dödsdatum:1994-09-01
Gravsatt:1994-09-09
Ort:Simris
Område: U
Gravnummer:SN U 33, 34

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn