Ove Nilsson

Simris

1919-10-31 Födelsedatum
1994-09-01 Dödsdatum

Gravsatt: 1994-09-09

SN U 33, 34

Simris nya kyrkogård

Simrishamns församling

Sverige, Skåne

Simrishamns församling

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

Gravsatta inom samma gravplats