Sigrid Engström

Födelsedatum:1916-11-22
Dödsdatum:2006-01-20
Gravsatt:2006-09-22
Ort:Simrishamn
Område: U
Gravnummer:SN U 31, 32

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn