Erik Oskar Bertil Gustafsson

Födelsedatum:1909-10-23
Dödsdatum:1991-02-18
Gravsatt:1991-03-06
Ort:TULLEBO
Gravnummer:S NK 04 128, 129

Gravsatta inom samma gravplats