Evy Gustafsson

Födelsedatum:1925-12-31
Dödsdatum:2006-11-07
Gravsatt:2006-11-24
Ort:HUSKVARNA
Gravnummer:S NK 04 39, 40

Gravsatta inom samma gravplats