Karl Gustaf Salomon Eriksson

Födelsedatum:1912-06-08
Dödsdatum:1995-07-02
Gravsatt:1995-07-13
Ort:FINGALSTORP
Gravnummer:S NK 04 34, 35

Gravsatta inom samma gravplats