Mats Gustaf Harald Claesson

Födelsedatum:1910-03-31
Dödsdatum:1985-04-26
Gravsatt:1985-05-10
Ort:KÄRRLIDEN 11
Gravnummer:S NK 04 3, 4

Gravsatta inom samma gravplats