Gert Sune Conny Ambjörnsson

Födelsedatum:1958-10-20
Dödsdatum:1992-11-04
Gravsatt:1992-11-16
Ort:SÖRÄNGSVÄGEN 23
Gravnummer:S NK 04 155, 156