Gullan Kerstin Viola Gustavsson

Födelsedatum:1926-03-08
Dödsdatum:2010-06-15
Gravsatt:2010-07-09
Ort:Huskvarna
Gravnummer:S NK 04 24, 25

Gravsatta inom samma gravplats