Gustaf Lennart Ekblom

Födelsedatum:1924-07-21
Dödsdatum:1991-07-15
Gravsatt:1991-07-27
Ort:ED HALLAGÅRD
Gravnummer:S NK 04 140, 141

Gravsatta inom samma gravplats