Skillingaryds församling

Östra Vasagatan 19
56832 Skillingaryd

0370-37 57 80

linda.ekros@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/skillingaryd

Kyrkogårdar