Stefan Gustav Eriksson

Födelsedatum:1974-08-26
Dödsdatum:2021-07-05
Gravsatt:2021-09-17
Ort:Kolsva
Område: C
Gravnummer:HEDS C 6

Hitta till kyrkogården / församlingen

Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo

Kyrkvägen 3
739 31 SKINNSKATTEBERG

022233634

skinnskatteberg.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/skinnskatteberg

Heds Askgravplats

Kyrkvägen 3
739 31 SKINNSKATTEBERG