Birgit Gunborg Johansson

Födelsedatum:1931-11-22
Dödsdatum:2014-05-29
Gravsatt:2015-05-27
Ort:Martin Luther

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

Eldsberga minneslund

Prästvägen 1
305 97 Eldsberga