Greta Gunhild Larsson

Födelsedatum:1926-03-15
Dödsdatum:2020-04-15
Gravsatt:2021-03-22
Ort:Snöstorp

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

Eldsberga minneslund

Prästvägen 1
305 97 Eldsberga