Inger Johanna Larsson

Födelsedatum:1928-04-19
Dödsdatum:2020-12-12
Gravsatt:2021-03-22
Ort:Snöstorp

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

Eldsberga minneslund

Prästvägen 1
305 97 Eldsberga