Johan Karl Albert Backe

Födelsedatum:1914-05-19
Dödsdatum:2003-02-20
Gravsatt:2003-05-07
Ort:Trönninge

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

Eldsberga minneslund

Prästvägen 1
305 97 Eldsberga