Jöns Ingvar Jönsson

Födelsedatum:1926-03-10
Dödsdatum:2002-08-23
Gravsatt:2002-10-30
Ort:Tjärby, Hall

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

Eldsberga minneslund

Prästvägen 1
305 97 Eldsberga