Julia Ingeborg Gustafsson

Födelsedatum:1914-12-16
Dödsdatum:2003-10-02
Gravsatt:2004-05-14
Ort:Eldsberga

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

Eldsberga minneslund

Prästvägen 1
305 97 Eldsberga