Lars-Gösta Johansson

Födelsedatum:1953-05-31
Dödsdatum:2021-11-14
Gravsatt:2022-04-05
Ort:Snöstorp

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

Eldsberga minneslund

Prästvägen 1
305 97 Eldsberga