Leif Lennart Djupström

Födelsedatum:1944-02-24
Dödsdatum:2008-11-10
Gravsatt:2009-03-20
Ort:Snöstorp

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

Eldsberga minneslund

Prästvägen 1
305 97 Eldsberga