Lennart Gustavsson

Födelsedatum:1931-08-09
Dödsdatum:2005-03-27
Gravsatt:2005-05-26
Ort:Eldsberga, Hall

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

Eldsberga minneslund

Prästvägen 1
305 97 Eldsberga