Mats Olof Andersson

Födelsedatum:1930-03-31
Dödsdatum:2019-04-19
Gravsatt:2019-06-05
Ort:Halmstad

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

Eldsberga minneslund

Prästvägen 1
305 97 Eldsberga