Nils Ingvar Nilsson

Födelsedatum:1940-02-22
Dödsdatum:2019-04-27
Gravsatt:2019-06-24
Ort:Eldsberga

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

Eldsberga minneslund

Prästvägen 1
305 97 Eldsberga