Riita Elisabet Karppinen

Födelsedatum:1949-06-30
Dödsdatum:2012-10-10
Gravsatt:2013-04-18
Ort:Martin Luther

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

Eldsberga minneslund

Prästvägen 1
305 97 Eldsberga