Torsten Sigvard Svensson

Födelsedatum:1923-10-08
Dödsdatum:2018-07-16
Gravsatt:2018-08-24
Ort:Snöstorp

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

Eldsberga minneslund

Prästvägen 1
305 97 Eldsberga