Arne Lennart Andersson

Födelsedatum:1919-07-06
Dödsdatum:1990-01-12
Gravsatt:1990-02-01
Område: E
Gravnummer:SN E 622
SN E   622

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

Snöstorps kyrkogård

Prästvägen 74
302 63 HALMSTAD

kyrkogard.snostorp@svenskakyrkan.se