Birger Andersson

Födelsedatum:1871-04-24
Dödsdatum:1946-10-19
Gravsatt:1946-10-24
Ort:Halmstad
Område: E
Gravnummer:SN E 15
SN E    15

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

Snöstorps kyrkogård

Prästvägen 74
302 63 HALMSTAD

kyrkogard.snostorp@svenskakyrkan.se