Carina Andersson

Födelsedatum:1958-07-31
Dödsdatum:1985-12-06
Gravsatt:1985-12-19
Ort:Halmstad
Område: E
Gravnummer:SN E 595
SN E   595
SN E   595
SN E   595

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

Snöstorps kyrkogård

Prästvägen 74
302 63 HALMSTAD

kyrkogard.snostorp@svenskakyrkan.se