Sandra .

Födelsedatum:1981
Dödsdatum:1981
Gravsatt:1981
Område: E
Gravnummer:SN E Barn 6
SN E Barn 6

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

Snöstorps kyrkogård

Prästvägen 74
302 63 HALMSTAD

kyrkogard.snostorp@svenskakyrkan.se