Alf Tommy Andersson

Födelsedatum:1952-07-04
Dödsdatum:1967-09-05
Gravsatt:1967-09-11
Ort:TÖNNERSJÖ
Område: 1
Gravnummer:TÖ 1 15
TÖ 1    15

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

TÖNNERSJÖ kyrkogård

Tönnersjö
305 97 Eldsberga

kyrkogard.snostorp@svenskakyrkan.se