Bengt Erik Andersson

Födelsedatum:1921-06-26
Dödsdatum:1986-08-04
Gravsatt:1989-09-08
Ort:TÖNNERSJÖ
Område: 1
Gravnummer:TÖ 1 704
TÖ 1   704
TÖ 1   704

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

TÖNNERSJÖ kyrkogård

Tönnersjö
305 97 Eldsberga

kyrkogard.snostorp@svenskakyrkan.se