Bengt Torsten Bengtsson

Födelsedatum:1913-07-22
Dödsdatum:1999-08-23
Gravsatt:1999-10-02
Område: 1
Gravnummer:TÖ 1 23b
TÖ 1    23b

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

TÖNNERSJÖ kyrkogård

Tönnersjö
305 97 Eldsberga

kyrkogard.snostorp@svenskakyrkan.se