Pernilla Bengtsson

Födelsedatum:1842-05-29
Dödsdatum:1919-02-16
Gravsatt:1919-02-23
Ort:TÖNNERSJÖ
Område: 1
Gravnummer:TÖ 1 3
TÖ 1     3

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

TÖNNERSJÖ kyrkogård

Tönnersjö
305 97 Eldsberga

kyrkogard.snostorp@svenskakyrkan.se