Viola Margareta Bokne

Födelsedatum:1921-01-03
Dödsdatum:1997-12-27
Gravsatt:1998-01-09
Ort:Tönnersjö
Område: 1
Gravnummer:TÖ 1 10
TÖ 1    10

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

TÖNNERSJÖ kyrkogård

Tönnersjö
305 97 Eldsberga

kyrkogard.snostorp@svenskakyrkan.se