Albin Bengtsson

Födelsedatum:1876-02-26
Dödsdatum:1960-08-24
Gravsatt:1960-08-29
Ort:TÖNNERSJÖ
Område: 3
Gravnummer:TÖ 3 74
TÖ 3    74

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

TÖNNERSJÖ kyrkogård

Tönnersjö
305 97 Eldsberga

kyrkogard.snostorp@svenskakyrkan.se